Licentie beleid

Het is toegestaan om Jack voor eigen gebruik op uw computer te installeren. Bij aanschaf ontvangt u een persoonlijke registratiecode. Het is niet toegestaan om deze met anderen te delen. Registreren is geen vereiste om met Jack te kunnen werken, maar biedt u wel bepaalde voordelen.

Jack werkt op veler verzoek middels activeren. Activeren heeft als grote voordeel dat u daarna het programma kunt spelen zonder de cd in te leggen.
Bij activeren slaan wij geen persoonlijke gegevens van u op.

Jack registreren

U kunt uw exemplaar van Jack bij ons registreren. Wij vinden het heel belangrijk om contact te houden met u. Registreren heeft voor u verschillende voordelen:
  1. een gratis bonustoernooi
    De bonus voor het registreren, een viertallenwedstrijd over 88 spellen, is heel leuk om te hebben. Van het nevenpaar Leufkens - Westra krijgt u na elk spel verslag over de gebeurtenis aan hun tafel. Heel leuk om te hebben, heel leuk om te spelen en heel leerzaam.
  2. bericht bij nieuws rond Jack
    Als geregistreerde krijgt u automatisch bericht over nieuwtjes rond Jack.
  3. uw registratiecode eenvoudig terugvinden
    Het is al regelmatig voorgekomen dat mensen wel de Jack cd, maar niet hun bijbehorende registratiecode kunnen terugvinden. Lastig als dan ook nog eens de oude pc de geest heeft gegeven. Een mailtje volstaat om het programma weer te kunnen installeren met uw eigen code.

U kunt Jack eenvoudig online registreren via het het menu nadat u Jack heeft opgestart. Kies voor menu Help en dan voor de optie Registreer. U ontvangt dan per ommegaande instructies hoe de bonus te activeren op het opgegeven emailadres*.

Registraties voor Jack 4 en ouder worden niet langer verwerkt.

Jack activeren

Jack werkt op veler verzoek middels activeren. Activeren heeft als grote voordeel dat u daarna het programma kunt spelen zonder de cd in te leggen. Hierdoor kunt u Jack nu ook op uw netbook gebruiken.

Uw Jack licentie verleent u het recht om de software op drie, eigen, verschillende computers te installeren. U bepaalt zelf of u de software gelijk op 3 computers installeert (bijvoorbeeld 1. zolder-pc 2. huiskamer-pc 3. netbook) of dat u nog één of meerdere installatierechten bewaart voor een toekomstige nieuwe computer (bijvoorbeeld 1. zolder-pc 2. <vrij> 3. <vrij>). Herinstallaties tellen hierbij niet mee tenzij de computerconfiguratie drastisch is gewijzigd.
Uw Jack licentie is persoonlijk: het is niet toegestaan om een installatierecht te gebruiken om de software t.b.v. een derde te installeren.
Bij activeren slaan wij geen persoonlijke gegevens van u op. Er wordt alleen een unieke "vingerafdruk" van uw computerconfiguratie gemaakt om de installatierechten te kunnen bijhouden.

Voor het installeren en activeren van de Jack 6 update is het niet nodig om een versie van Jack 5 actief te hebben. Wel heeft u tijdens installatie uw Jack 5 registratiecode nodig.

U kunt Jack activeren vanuit het Jack programma, via email of per post. Bij activeren vanuit het Jack programma kunt u direct met Jack aan de slag. U heeft hiervoor (éénmalig) een internetverbinding nodig.
Bij activeren via email of per post zal een kleine vertraging optreden (inherent aan het gekozen medium en de tijd die wij nodig hebben voor de afhandeling).

Licentievoorwaarden Jack

Met onderstaande licentievoorwaarden dient u akkoord te gaan bij installatie van Jack.

Licentievoorwaarden

Deze licentie om Jack te gebruiken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De licentie verleent u het recht om de software te installeren op uw eigen computersysteem. De licentie verleent u tevens het recht om de software nog tweemaal (2) te installeren op huidige of toekomstige eigen computersystemen. U kunt het product dus in totaal op drie (3) verschillende computers installeren. Herinstallaties op systemen waar de software al aanwezig is geweest tellen hierbij niet mee tenzij de configuratie dusdanig is gewijzigd dat er sprake is van een nieuw computersysteem. Het ongedaan maken van een installatie levert u geen hernieuwd installatierecht op.

Geen enkel deel van dit product of de bijbehorende documentatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotografie, microfilm magnetische informatiedragers, elektronische informatiedragers of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en uitgever.

Het is niet toegestaan dit product te verhuren, te verkopen, uit te lenen, door anderen te laten gebruiken of op welke manier dan ook te verspreiden.

De auteurs en uitgever zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor gelijk welke schade veroorzaakt door misbruik of verkeerde toepassing van de software.


*) Wilt u ons op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in uw email adres? Iedere keer als wij een mailing versturen 'bouncen' er heel wat emails. Sommige vanwege het overschrijden van de quota (de mailbox 'loopt over'). Maar veel meer nog vanwege inmiddels opgeheven accounts. Vermeld ook uw oude adres als u ons uw nieuwe adres doorgeeft.

Recente mailings: