Welcome on JackBridge.com

English

Jack in english  English

Welcome to the computer bridge world champion Jack

www.jackbridge.com/eindex.htm >>

Nederlands

Jack in het nederlands  Nederlands

Welkom bij Jack, de wereldkampioen computerbridge

www.jackbridge.nl >>

Français

Jack en français  Français

Bienvenu à Jack, le meilleur logiciel de bridge au monde

www.jackbridge.com/findex.htm >>

Deutsch

Jack auf deutsch  Deutsch

Willkommen zu Jack, dem besten Bridgeprogramm der Welt

www.jackbridge.com/gindex.htm >>

World Champion computer bridge 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2012 and 2013