Gratis basiscursus bridge Berry5.1

De online basiscursus Berry5.1 is vrij toegankelijk via de Webapp! Geschikt voor tablet, PC of Mac. Nu de corona-beperkingen het zeer moeilijk maken om een bridgecursus bij een docent te volgen hebben wij besloten om deze cursus zo breed mogelijk beschikbaar te maken.

Het initiatief is ontstaan vanuit Berry's Internet Club (BiC). Lees hieronder het bericht van Berry Westra. Het is nadrukkelijk toegestaan dit bericht door te sturen naar uw vrienden en kennissen. Zeker om ze over te halen bridge op te pakken!

Geachte heer/mevrouw,

De basiscursus Berry5.1 is vanaf nu vrij toegankelijk via de Webapp!
Dus ook voor niet-leden van BiC. Geschikt voor tablet, PC of Mac.

Heeft u vrienden die willen kennismaken met bridge? Of wilt u zelf de basistheorie nog eens doornemen? Instructies staan in stappen hieronder.

Geef het door aan uw vrienden; dit is het moment om ze kennis te laten maken met ons mooie spel!

  1. Open op uw tablet, PC of Mac de internet verkenner.
  2. Surf naar de website: www.tabletbridge.nl
  3. Klik op de speelkaart: Inloggen (linksboven).
  4. Heeft u een BiC-account, zoek dan verbinding met die gegevens. Indien nodig kunt u uw wachtwoord opvragen (linksonder).
  5. Heeft u geen BiC-account? Vraag die dan ter plekke aan via de knop rechtsonder. U krijgt de gegevens dan per email. Gebruik die vervolgens om in te loggen.
  6. Na inloggen ziet u een grote knop met daarop Basiscursus Berry5.1
  7. In de basiscursus wijst alles zich min of meer vanzelf. Komt u er toch niet uit? Op de hoofdpagina van www.tabletbridge.nl staat een speelkaart met Help. Daar kunt u veel tips en suggesties vinden.

Het is nadrukkelijk toegestaan dit bericht door te sturen naar uw vrienden en kennissen. Zeker om ze over te halen bridge op te pakken!

Heel veel bridgeplezier.

Met vriendelijke groet,
Berry Westra en het BiC-team

Berry's Internet Club (BiC)

Voor de gratis basiscursus Berry5.1 heeft u een BiC-account nodig om in te loggen op onze servers. Heeft u ooit een gratis proefaccount op BiC gehad dan is uw account waarschijnlijk nog beschikbaar en kunt u dat direct gebruiken. Het BiC-account zelf is gratis. Als u, naast de gratis titels, ook lid wilt worden of één van de andere titels wenst dan zijn daar kosten aan verbonden. Zie www.berrywestra.nl voor meer informatie over Berry's Internet Club of www.tabletbridge.nl voor alle informatie over onze Webapps.